02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.ARCHIWUM
obniżka: 50%
2.rabat 10 %
obniżka: 10%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHIWUM
AUDIOBOOKI
AUDYT
BANKOWOśĆ
BIZNES
EKOLOGIA I OCHRONA śRODOWISKA
EKONOMIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
HANDEL
MARKETING I REKLAMA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NIERUCHOMOŚCI
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
URBANISTYKA
VERLAG DASHOFER
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  anna.szeremet
arrow Razem: 28682

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 156
arrow Członkowie: 1
arrow Razem: 157

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish


Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
tel. (22) 822-90-41
czynna: pn.-pt. 9-19, sob. 9-15
www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl


KSIĘGARNIA NAUKOWA-Europejska
00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
tel. (22) 850-10-20, tel./faks (22) 850-10-21
czynna: pn.-pt. 10-19, sob. 10-15
www.24naukowa.pl, www.ksiegarnia-europejska.pl
naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl


Księgarnia internetowa
czynna: 24 / 7 / 365
ekonomiczna24.osdw.pl

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH W SZPITALACH
 
Lek jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne.
Wyróżnia się lek podstawowy, uzupełniający oraz recepturowy. Leki są elementem świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne to działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia a także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących ich udzielanie.
Zamówienia publiczne to odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a wykonawcą, w której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Proces zakupów leków można podzielić na 3 etapy: stworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym, zamówienie leków zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zakup leków i dystrybucję wewnątrzszpitalną.
W pracy dokonano analizy postępowań zamówień publicznych na dostawy leków na lata 2013, 2014 i 2015. Jednostka objęta badaniem to Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Celem badania była ocena wpływu obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych w szpitalu na racjonalność gospodarki lekami.
Autorka
cena: 59,40 zł 66,00 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
prawo gospodarcze i handlowe


124 stron
oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
STRAŻE PRZYRODNICZE W POLSCE I ICH POZYCJA W SYSTEMIE PRAWNYM BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO WYBRANE ASPEKTY ADMINISTRACYJNOPRAWNE
 
Autor: ROMAN STEC
"Przedstawiona mi do recenzji monografia autorstwa Pana Doktora Romana Steca jest opracowaniem zasługującym na jego publikację. Za przedmiot swoich badań Autor przyjął problematykę straży przyrodniczych w Polsce. Kompleksowe ujęcie tego zagadnienia jest dużym walorem recenzowanej monografii, gdyż w ramach jednego opracowania Autor przypatruje się jednocześnie różnego rodzaju strażom przyrodniczym zarówno z punktu widzenia ustrojowego, jak i kompetencyjnego. Dostrzega On podobieństwa i różnice występujące pomiędzy poszczególnymi strażami, jak również bada przyczyny, dla których poszczególne regulacje różnią się między sobą. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, które stanowi fundament dla dalszych ewentualnych badań naukowych nad działalnością straży przyrodniczej. Dużym walorem recenzowanej monografii jest również to, że Autor koncentruje się na teoretycznym pojęciu, jakim jest pojęcie straży przyrodniczej. Eksponuje pewne cechy straży przyrodniczych, a następnie przez pryzmat przyjętego modelu bada poszczególne straże, przy czym nie uchodzi Jego uwadze konieczność osadzenia straży przyrodniczych w szerszym kontekście ustrojowym straży in genere oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor porusza się po omawianej problematyce z dużym znawstwem i swobodą. Jest to zresztą nie pierwsza publikacja tego Autora związana ze strażami przyrodniczymi, choć akurat to opracowanie osobiście uznaję za teoretyczny fundament badanej problematyki. Pan Doktor Roman Stec stawia we wstępie trafną tezę naukową, którą następnie konsekwentnie wykazuje. Prowadzone przez Niego wywody są jasne, logiczne i spójne. Wzmocnienia wymagałyby też wątki konstytucyjne, tak i jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo i porządek, jak i o obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska. Autor ni mniej, ni więcej, tylko wskazał, jaką metodą naukową będzie się posługiwał, a czyni to w sposób bardzo dobry. Wątek prawnoporównawczy w recenzowanej monografii jest zresztą prowadzony nie tylko w odniesieniu do innych systemów prawnych niż prawo polskie, ale także w odniesieniu do odrębnych rozwiązań w ramach polskiego systemu prawnego. Język prawny i prawniczy powinien być oceniony pozytywnie. Autor z dużą znajomością i swobodą posługuje się terminami tych języków. Przy czym, co zasługuje na szczególne wyróżnienie, biegle posługuje się terminologią z zakresu nauk przyrodniczych. Praca konsekwentnie wskazuje na rolę i znaczenie straży w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie ma jednak wątpliwości, że monografia jest opracowaniem wartościowym, wypełniającym lukę pomiędzy ochroną środowiska a prawem administracyjnym. Prawo ochrony środowiska patrzy bowiem na straże przyrodnicze wyłącznie przez pryzmat ochrony środowiska, natomiast prawo administracyjne koncentruje się na zagadnieniach ustrojowych bez głębszej analizy kompetencji środowiskowych tych straży. Ponadto nie podjęto w doktrynie wątku osądzającego straże przyrodnicze w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca ta stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszych badań i można ją uznać za teoretyczną podstawę analizy straży przyrodniczych w Polsce."
Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
cena: 71,91 zł 79,90 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
pozostałe działy prawa


248 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
PROBLEMY IMPLEMENTACYJNE UNIFIKACJI MONETARNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
 
Tematyka walutowa stanowi sferę gospodarki, która charakteryzuję się nieustającą dynamiką zmian. Zatem każdy, kto potrzebuje aktualizować swą wiedzę ze wskazanego obszaru powinien zapoznać się z niniejszą monografią. Podobnie osoby, chcące spojrzeć w przyszłość gospodarczą, w której aspekty walutowe mają kształtować wizję przyszłości, mogą być zainteresowane zaprezentowanym opracowaniem.
cena: 71,10 zł 79,00 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
bankowość i prawo bankowe


103 stron
oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
ŁOWIECTWO JAKO PRAWNIE DOZWOLONA EKSPLOATATORSKA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA WINGERUJĄCA W ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 
 Nowość
Autor: ROMAN STEC
Wydawnictwo: TNOIK TORUŃ
"Recenzowana monografia autorstwa Pana Doktora Romana Steca zatytułowana "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze", jest interesującą monografią analizującą zagadnienie, które do tej pory nie było przedmiotem zainteresowania piśmiennictwa. Autor bez wątpienia wywiązał się z postawionego sobie samemu zadania i wykazał trafność postawionej tezy badawczej. Teza pracy, którą sobie Autor we wstępie postawił jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia naukowego. Została ona sformułowana prawidłowo i ma swoje umocowanie w aktualnym stanie prawnym oraz aktualnym stanie badań nad prawem łowieckim. Monografie zatytułowaną "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze" uważam za opracowanie naukowo cenne, które bez wątpienia stanowi ważną wypowiedź doktryny prawa łowieckiego a nawet szerzej doktryny prawa w znaczeniu generalnym. Nie mam żadnych wątpliwości, że recenzowana przeze mnie monografia zasługuje na wydanie w wydawnictwie TNOiK "Dom Organizatora" i że będzie stanowiła ważny głos doktryny, który nie przejdzie bez echa."
prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy
cena: 206,10 zł 229,00 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
pozostałe działy prawa


573 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ŁOWIECTWO I PRAWO TOM I STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO KOMENTARZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA (ROZDZIAŁ 6A) KOMENTARZ
 
[...] Komentarz ten różni się od opracowania z marca 2015 r. objętością, bowiem autorzy bardziej odważnie przedstawili, jak stosować przepisy statutu w praktyce. Jest on adresowany gównie do członków PZŁ, kół łowieckich, organów związku, administracji lasów państwowych i innych podmiotów administracyjnych. Być może będą z niego korzystać również środowiska prawnicze i urzędnicy administracji publicznej. W komentarzu omówiono też przepisy dyscyplinarne i zawarto przepisy rozdziału 6a ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie dotyczące postępowań dyscyplinarnych w PZŁ - po to, aby czytelnik miał podstawową informację prawną zgromadzoną w jednym miejscu. Publikacja zawiera także omówienie problematyki odszkodowań łowieckich w świetle projektowanych przepisów. Skomentowane zostały również przepisy dotyczące postępowań wewnątrzorganizacyjnych i porządkowych. W komentarzu omówiono problemy członków PZŁ związane z dostępem do informacji publicznej w kontekście orzecznictwa i poglądów doktryny prawa. Przedstawiono obszernie ustrój PZŁ, prawa i obowiązki członków oraz uprawnienia organów PZŁ i organów kół łowieckich. Zawarte są w nim także takie dokumenty, jak regulamin sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych, regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich, jak również wzory dokumentów obowiązujących w PZŁ, np. wzory deklaracji o przyjęcie do PZŁ osób fizycznych i prawnych.
cena: 89,91 zł 99,90 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
pozostałe działy prawa


537 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
 
cena: 62,10 zł 69,00 zł
(rabat 10 %)
zawiera 5% VAT
Książkę znajdziesz w działach:
zarządzanie strategiczne


117 stron
oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 18.07.2019 20:18
książek w bazie: 25671

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2019 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.