02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
NIP: 7010414095, KRS: 0000499644, tel.: (22) 822-90-41
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]

Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł

Promocje
1.TANIA KSIĄŻKA
obniżka: 50%
2.rabat 10 %
obniżka: 10%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze

Działy
Działy
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOśĆ
BEZPIECZEŃSTWO TERRORYZM
BIZNES
BUDOWNICTWO
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYC
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDYCYNA
NAUKI MATEMATYCZNE W EKONOMII
NAUKI SPOŁECZNE
NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
RESOCJALIZACJA
SAMORZĄD TERYTORIALNY
TANIA KSIĄŻKA
TECHNIKA
TOWAROZNAWSTWO
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
ZARZĄDZANIE

Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  CezaryCezary
arrow Razem: 30354

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 245
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 245

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj

Języki
Wybierz język:

English Polish

BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI METODY POLOWE
 

RED.MAREK TARNAWSKI RED.MAREK TARNAWSKI - Inne książki
79,90 zł 71,91 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 68,49 zł)
(rabat 10 %)

BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI METODY POLOWE

Wydawnictwo:

PWN

1. Wstęp
1.1. Rys historyczny Marek Tarnowski
1.2. Aspekty formalne procesu rozpoznania podłoża i projektowania
geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad
1.3. Podstawy projektowania geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad
1.3.1. Obliczenia analityczne
1.3.2. Parametry gruntowe na potrzeby modelowania w MES
1.3.3. Obciążenia cykliczne i dynamiczne podłoża

2. Wiercenia i pobieranie próbek
2.1. Wprowadzenie Marek Tarnowski
2.2. Wiercenia wolnoobrotowe i udarowe Marek Tarnowski
2.3. Obserwacje hydrogeologiczne Marek Tarnowski
2.4. Wiercenia rdzeniowe Michał Wójcik
2.4.1. Czynniki wpływające na ilość i jakość próbek rdzeniowych
2.4.2. Metody wierceń rdzeniowych
2.4.3. Typy i konstrukcje rdzeniówek
2.4.5. Rury płuczkowe do rdzeniówek wrzutowych
2.4.6. Dobór koronek do wierceń rdzeniowych
2.4.7. Ogólne zasady eksploatacji rdzeniówek podwójnych i wrzutowych
2.5. Pomiary podczas prowadzenia robót wiertniczych Marek Tarnowski

3. Badania geofizyczne
3.1. Metody sejsmiczne Radosław Mieszkowski, Tomasz Szczepański
i Jerzy Kłosiński
3.1.1. Inżynierska sejsmika powierzchniowa
3.1.2. Metoda sejsmiki refrakcyjnej
3.1.3. Inżynierska sejsmika otworowa
3.2. Metody elektrooporowe Radosław Mieszkowski
3.2.1. Metoda pionowych sondowań elektrooporowych
3.2.2. Metoda tomografii elektrooporowej
3.2.3. Zastosowanie metod elektrooporowych
3.2.4. Zalety i ograniczenia metod elektrooporowych
3.2.5. Przykłady zastosowania metod elektrooporowych
3.3. Metoda georadarowa (groundpenetrating radar, GPR) Radosław
Mieszkowski
3.3.1. Podstawy procedury badawczej
3.3.2. Zastosowania
3.3.3. Przykłady
3.3.4. Zalety i ograniczenia

4. Sondowania
4.1. Sondowania statyczne CPT/CPTU Jędrzej Wierzbicki
4.1.1. Wprowadzenie - sondowania statyczne wśród innych badań in situ
4.1.2. Sondowania statyczne - rys historyczny
4.1.3. Technika pomiaru i parametry sondowania
4.1.4. Wstępna analiza profilu CPTU
4.1.5. Analiza wartości parametrów geotechnicznych
4.2. Sondowania dynamiczne Zbigniew Frankowski
4.2.1. Rys historyczny i współczesne zastosowania sond dynamicznych
4.2.2. Czynniki wpływające na wyniki sondowania
4.2.3. Tarcie gruntu o żerdzie
4.2.4. Głębokość krytyczna
4.2.5. Odległość sondowań od otworów wiertniczych
4.2.6. Wpływ zawodnienia gruntów
4.2.7. Wymiary końcówek sond
4.2.8. Badania zagęszczania gruntów nasypowych
4.2.9. Przykłady zastosowań sondowań dynamicznych
4.3. Sondowania obrotowe Tomasz Godłewski
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Opis metody
4.3.3. Sprzęt i procedura badania
4.3.4. Wytrzymałość gruntu na ścinanie
4.3.5. Wrażliwość gruntu
4.3.6. Prędkość obrotu (kątowa)
4.3.7. Anizotropia
4.3.8. Korekta wyników wytrzymałości uzyskanych z FVT
4.3.9. Historia naprężeń
4.3.10. Walidacja innych metod
4.3.11. Podsumowanie

5. Badania presjometryczne
Marek Tarnowski
5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota badania presjometrycznego
5.3. Zasady wykonywania badań presjometrycznych
5.4. Wyniki badania presjometrycznego
5.4.1. Presjometryczne naprężenie graniczne
5.4.2. Moduł presjometryczny
5.4.3. Naprężenie pełzania
5.5. Zmiany raportowania badań wynikające z regulacji normowych
5.6. Eksplikacja znaczenia parametrów presjometrycznych
5.7. Zasady projektowania posadowień Menarda
5.7.1. Nośność podłoża
5.7.2. Podatność podłoża
5.8. Perspektywy rozwoju
5.9. Podsumowanie

6. Badania dylatometrem
Tomasz Godłewski
6.1. Wprowadzenie
6.2. Opis metody
6.3. Sprzęt i procedura badania
6.4. Wyniki badania dylatometrycznego
6.4.1. Identyfikacja parametrów bezpośrednich DMT - założenia ogólne
6.4.2. Ciśnienie porowe z DMT
6.5. Interpretacja wyników badań
6.5.1. Identyfikacja gruntów i profil podłoża
6.5.2. Historia naprężenia w gruncie
6.5.3. Parametry wytrzymałościowe gruntów
6.5.4. Parametry odkształcalności gruntu
6.5.5. Prędkość rozproszenia nadciśnienia porowego
6.5.6. Współczynnik konsolidacji gruntu
6.5.7. Ciężar objętościowy gruntu
6.6. Kalibracja/walidacja DMT
6.6.1. Interpretacja profilu gruntowego
6.6.2. Zestawienie wartości modułów dylatometrycznych
6.6.3. Kalibracja wartości modułów na tle osiadań
6.7. Przykłady zastosowań w praktyce
6.7.1. Nośność podłoża
6.7.2. Osiadanie fundamentów bezpośrednich
6.7.3. Problematyka określania sztywności gruntu
6.7.4. Nośność pala obciążonego siłą poziomą
6.8. Podsumowanie

7. Próbne obciążenia pali i podłoża gruntowego
Kazimierz Gwizdała i Andrzej Słabek
7.1. Próbne obciążenia pali na siły pionowe, osiowe
7.1.1. Charakterystyka przekazywania obciążenia przez pale na podłoże
7.1.2. Nośność pali na wciskanie według zasad Eurokodu 7, ..wersja PN-EN
1997-1:2008
7.1.3. Konstrukcje do próbnych obciążeń wciskających
7.1.4. Badania nośności pala na wyciąganie
7.1.5. Metody badań statycznych pali na siły pionowe
7.2. Badania pali obciążonych oddziaływaniem bocznym
7.3. Badania dynamiczne pali
7.3.1. Badanie dynamiczne pali PDA (pile driving analysiś) oraz DLT
(dynamie load test)
7.3.2. Modele analityczne stosowane w interpretacji badań dynamicznych
pali
7.3.3. Badania ciągłości i długości pali/kolumn
7.4. Próbne obciążenia podłoża za pomocą płyt
7.4.1. Warunki techniczne wykonywania próbnego obciążenia gruntu
7.4.2. Interpretacja wyników badań
7.5. Inne metody badań podłoża

8. Wzmocnienia podłoża
Jakub Saloni, Anna Nowosad i Monika Ura
8.1. Cele wzmacniania podłoża
8.2. Definicja i podział metod wzmacniania podłoża
8.3. Rozpoznanie podłoża na potrzeby jego wzmocnienia
8.3.1. Zalecenia dotyczące metod i zakresu rozpoznania podłoża
8.3.2. Znaczenie metod polowych badań gruntu na potrzeby wzmacniania
podłoża
8.4. Technologie wzmocnienia podłoża bez wprowadzania inkluzji
8.4.1. Zagęszczanie dynamiczne (dynamie compaction, DC)
8.4.2. Zagęszczanie impulsowe (rapid impact compaction, RIC)
8.4.3. Wibroflotacja (vibroflotation, VF)
8.4.4. Mikrowybuchy (microblasting, MMB/ DDC)
8.4.5. Zagęszczanie walcem dynamicznym (impact roller compaction, RDC)
8.4.6. Badania na potrzeby projektowania i odbioru efektów zagęszczania
8.4.7. Stabilizacja masowa (solidyfikacja, mass stabilization, MS)
8.4.8. Konsolidacja z zastosowaniem prefabrykowanych geodrenów
pionowych (yertical drains, VD)
8.4.9. Konsolidacja próżniowa (Menard Vacuum, MV)
8.5. Technologie z wprowadzaniem inkluzji
8.5.1. Kolumny wymiany dynamicznej (dynamie replacement, DR)
8.5.2. Kolumny żwirowe/wibrowymiana (stone columns, SC/KSS)
8.5.3. Kolumny z cementogruntu (deep soil mixing, DSM)
8.5.4. Kolumny betonowe lub z iniektu - uwagi ogólne
8.5.5. Kolumny przemieszczeniowe wkręcane formowane w gruncie (CMC,
FDP, CSC, SDC, Screwsol)
8.5.6. Kolumny przemieszczeniowe wwibrowywane formowane w gruncie
(MSC, CSC, VDC)
8.5.7. Kolumny wiercone świdrem ciągłym (continuous flight augerpiles,
CFA)
8.5.8. Rola warstwy transmisyjnej
8.6. Badania do celów remediacji terenów zanieczyszczonych

9. podsumowanie
Marek Tarnowski

Bibliografia


ISBN: 978-83-01-21153-0
Książkę znajdziesz w działach:
TECHNIKA
665 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 12.08.2022 14:37
książek w bazie: 32384

Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 

Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

Licznik

 
Copyright © 2004-2022 Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o. e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.